Производство на улуци по размер

Благодарение на нови технологии, вече предлагаме изтегляне на трапецовидни улуци 5″ (тип “американски”) директно на обект на клиента. Дължината на улуците може да бъде зададена по размер на клиента, което …